»» Vorming
»» Afdeling Theologie

Afdeling Filosofie

Tweejarige cyclus

a. Filosofie (30u)
 
- Inleiding tot de filosofie (2 u)
- Geschiedenis van de Filosofie (8 u)
- oudheid
- middeleeuwen
- moderne tijden
- 19e eeuw
- Logica en wetenschapsfilosofie (2 u)
- Epistemologie (2 u)
- Metafysica (2 u)
- Moraalfilosofie (2 u)
- Theodicee (2 u)
- Wijsgerige antropologie (4 u)
- Kosmologie (2 u)
- Literatuur en levensbeschouwing (4 u)
 
b. Godsdienst (18 u)
 
- Inleiding tot de Schrift (thematische studie) (8 u)
- Inleiding tot de Liturgie (2 u)
- Wereldgodsdiensten (8 u):
- inleiding en natuurgodsdiensten
- hindoeÔsme en boeddhisme
- jodendom
- islam
 
c. Psychologie (8 u)
 
- Algemene psychologie (2 u)
- Persoonlijkheids- en dieptepsychologie (2 u)
- Sociale en ontwikkelingspsychologie (2 u)
- Godsdienstpsychologie (2 u)
 
d. Wetenschappen (10 u)
 
- Biologie (2 u)
- Economie (2 u)
- Politieke en sociale theorieŽn (2 u)
- Kunst (4 u)
 
e. Praktische vakken (4u)
 
- Kerkzang en kerkmuziek (2 u)
- Algemene verbale vorming (dictie) (1 u)
- Nederlands (1 u)
 

 
Leeszaal
Centrum Centrum Centrum