Parochieassistent

   een verlangen dat in je leeft…


Het Grootseminarie Ten Duinen is het diocesane huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochieassistenten.


Parochieassistenten ontvangen van de bisschop een zending om als gedoopte mee zorg te dragen voor mensen in de pastoraal van het Bisdom Brugge.

Zij worden als bedienaars van de eredienst halftijds of voltijds vrijgesteld en zijn pastoraal actief in de parochiepastoraal, in een diocesane dienst of in andere pastorale sectoren.

Regelmatig verschijnen op de website van het bisdom Brugge vacatures voor parochieasssistenten.

Voor meer informatie over voorwaarden, opleiding en allerhande praktische vragen, kun je terecht bij

Trees Lavens
Mevr. Trees Lavens
Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
050 / 33 59 05
Trees.Lavens@bisdombrugge.be

of
Mark Steen

pr. Marc Steen
Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
050 / 33 59 05
Marc.Steen@bisdombrugge.be
 

 


Een verlangen dat in je leeft
Op » roepingenpastoraal Vlaanderen vind je meer info en mooie getuigenissen over christelijke levensengagementen.Om te bidden

Goede God,
zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw veelgeliefde Zoon.
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht
van uw menslievendheid.
Maak ons gevoelig voor zijn woord,
waakzaam en vol aandacht voor wat Hij ons vraagt.
Verzamel ons tot zijn leerlingen
aan Hem gehecht
als ranken aan de wijnstok.
Beziel ons en heel uw kerk
met durf en geestkracht
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Roep velen in uw kerk,
in verscheidenheid van gaven,
mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid
en van uw goedheid voor alle mensen.
Laat uw woord helder zijn en klaar:
dat we onbevangen en vrij
de weg gaan waarop Gij ons roept.
Amen.

(Mgr. Jozef De Kesel)

 

 ^  Top